ZLAVA LIPTOV.sk ( SLOVAK HOLIDAY - Cestovná agentúra )

 

   ■ Telefón: + 421 918 243 384  / Recepcia v čase od 09:00 hod do 14:30 hod

   ■ Email: info@zlava-liptov.sk

   ■ Webová stránka: www.zlava-iptov.sk

   ■ Adresa: Školská 1132 /5, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovensko

 

 

 

   ZÁKAZNÍCKA PODPORA ( Predaj kupónov )

 

   ■ Telefón: + 421 918 243 384  / Infolinka v čase od 09:00 hod do 14:30 hod

   ■ Email: info@zlava-liptov.sk

 

  

   TECHNICKÁ PODPORA - PROGRAMÁTOR

  

   ■ Telefón: + 421 940 717 106  / Riešenie IT požiadaviek

   ■ Email: admin@biznisreklama.sk

 

 

   PRE OBCHODNÝCH PARTNEROV

 

   ■ Spol.BIZNIS MARKETING s.r.o  ( Divízia: www.ZLAVALIPTOV.sk )

   ■ Ičo: 47098228  Dič: 20237361132 

   ■ Sídlo: Školská Ulica 1132/5, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovensko

   ■ Právne zastúpenie: JUDr.Jíři Martaus

   ■ Telefón: + 421  908 86 13 13

   ■ Email: info@biznismarketing.sk  / Nadviazanie spolupráce

 

 

   Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

   Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

   ■ Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
   ■ odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
   ■ tel. č.: 041/ 7632 130
   ■ fax č.: 041/ 7632 139
   ■ e-mail: za@soi.sk

 

   Zapísaný v: obchodnom registri, vedenom Okresným súdom v
   Žiline, oddiel: Sro, vložka číslo: 58778/L.

 

  

 ( Poskytnúté údaje sú spracované v zmysle platného zákona na ochranu osobných údajov č.122 /2013 Z.z..)

 

 

 

AKTUÁLNE NOVINKY